Hareket ve Hareket eğitimi nedir?

Hareket Eğitimi Nedir?

Hareket, vücudun herhangi bir bölümündeki gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum değiştirmesidir. Günlük hayatımızın temel bir parçasıdır. Hareket eğitimi; uygulama, oyun, spor, atletizm, yüzme, jimnastik, dans kullanımlarını ve bunların anlamlarını araştırmaya; bunların birbirlerine veya gruplara olan etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir. Hareket eğitimi, bireyin paylaşmayı, duygularını ifade etmeyi, kişisel amaçlar belirlemeyi ve özgürce hareket etmeyi öğrenmesi için fırsatlar yaratır. Hareket eğitimi, hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak da tanımlanır. Hareket etmeyi öğrenebilmek için serbestçe hareket etmek ve önce kendi alanını, sonra diğer hareket alanlarını tanımak zorundadır. Hareket alanlarını etkili kullanabilen bireyler tüm yönlerde ve düzeylerde temel hareket becerilerini yapabilecek ve kendi vücut kapasitesini tanıyabilecektir. Temel hareket becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan nitelikli programlar bireylerin hareketlerini ve verimliliğini arttıracaktır.

Temel Hareket Becerileri Nelerdir?

Temel hareket becerileri kişilerin yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte hareketlerdir. Bu temel hareket becerileri;

1- Lokomotor Beceriler

Lokomotor Beceriler: Bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir. Örneğin; Yürüme, koşma, atlama, sıçrama, uçma, sekme, tırmanma, kayma, sürünme hareketleri lokomotor becerilerdir.

Temel Hareket Becerileri Nelerdir

2- Non-Lokomotor Beceriler

Non-Lokomotor Beceriler: Bireyin, bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir. Örneğin; eğilmek, bükülmek, sallanmak, dönmek, simetri-asimetri vücut şekilleri non-lokomotor becerilerdir.

Non-Lokomotor Beceriler

3- Manipülatif Beceriler

Manipülatif Beceriler: Bireyin, herhangi bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketlerdir. Bu beceriler ile küçük kas becerileri gelişir. Örneğin; atma, tutma, fırlatma, vurma, tekmeleme, sürme hareketleri manipülatif becerilerdir

Manipülatif Beceriler