Pectoralis Major ve Pectoralis Minör

Pectoralis Major; Latince göğüs anlamına gelen “pectus” kelimesinden gelir. Yine, Latince büyük anlamına gelen ”major” ve daha küçük anlamına gelen ”minor” kelimeleriyle ifade edilen büyük ve küçük göğüs kaslarıdır.

Pectoralis Major

Pectoralis major gögsün en geniş kasıdır. Bir bölümü humerus (üst kol) kemiğine bağlanarak kolun gövde önündeki hareketlerinden sorumlu olan pectoralis major, kolun içe doğru dönmesine yardımcı olan güçlü ve geniş bir kastır. Göğüs kası, aşağıya ve yukarıya doğru, yatay ve horizontal uzanan liflere sahiptir. Bu lifler farklı uzunluklardadır. Göğüs kası lifleri kol kemiğine yapışma noktasına yakın yerde döngü yaparlar. Liflerin bu şekli; İtme, fırlatma, uzanma, yumruk atma gibi kolun farklı şekilde işlevlerini yerine getirmesini sağlar.

Musculus Pectoralis Major

Origo : Köprücük (clavicula) kemiği, göğüs kemiği (sternum), Costal (altta kaburgalara bağlı olan kısım)
İnsertio : Kol (humerus) kemiği
Görevleri: Kola adduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

Kasın kemiklere yapışan uçlarından başlangıç olanına Origo (başlangıç), bitiş olanına ise İnsertio (sonlanış) denir. Origo genellikle gövdeye yakın, insertio ise gövdeye uzakta kalan kısımdır. Origo, kas hareket ettiğinde sabit kalan uç kısımdan başlar. İnsertio ise kas hereket ettiğinde hareket eden ucu tarif eder

Pektoralis major: klaviküler kısım, sternokostal kısım ve abdominal kısım olmak üzere göre üç kısma ayırabiliriz.

Üst lifler (clavicular head): Köprücük kemiğine bağlanan kısım

Orta lifler (sternal head): Göğüs kafesi kemiğine bağlanan kısım

Alt lifler (costal head) costal yani kaburgalara yapışık olan kısım

Pectoralis Minor

Pectoralis Minor (Küçük göğüs kası): pectoralis major kasının altından kaburgalara yakın olan küçük göğüs kasıdır. Pectoralis major kasına nazaran lifleri dik yukarı scapulaya doğru uzanır. Pectoralis majorün lifleri horizantal olarak (yere paralel) humerus kol kemiğine uzanır.

Musculus Pectoralis Minor

Origo : 2-5. kıkırdak kaburgalar
İnsertio : Kürek (scapula) kemiği
Görevleri: Omuzu öne ve aşağıya çeker. Omuz sabit ise Kostaları kaldırır. İnspirasyona yardımcıdır.

Göğüs kasının altında bulunan Pectoralis Minor, göğüs kafesi ve kürek kemiği (scapula) arasında bir bağlantı oluşturur. Kollar üzerine ağırlık aktarıldığında (vücut ağırlığı) kürek kemiğinin stabilizasyonuna yardımcı olur. Pectoralis minor işlev olarak omuz kemerini aşağıya doğru indirir. Ayrıca nefes alıp verme sırasında yardımcı olduğu durumlarda vardır.

Hacim Kazandıran Göğüs Kası Geliştirme Programı

Kadınlar İçin Göğüs Büyütme Egzersizleri

Pectoralis Major Kasını Çalıştıran Egzersizler

Bench Press

Bench Press, en popüler bileşik egzersizlerden biridir. Bench press sadece göğüs kaslarını geliştirmekle kalmaz ayrıca güç artışı içinde önemli bir egzersizdir, bu yüzden powerlifting sporlarında esas alınan üç temel güç egzersizinden biridir.

Şınav

Şınav: Vücut ağırlığınızı kaldırarak yapmış olduğunuz pratik bir egzersizdir. Bu sayede ağırlık eşitsizliği olmadan aynı seviyede göğüs kaslarının gelişmesi sağlanır ve güç dağılımı eşit olur.

Dumbbell Press

dumbbell press
dumbbell press

Pectoralis Minor Kası: Göğsün altında bulunan küçük bir kas grubudur. Dumbell press, diğer göğüs egzersizleri gibi pectoralis Minor kasının da çalışmasına etki eder. Bu sayede üst göğüs kası gelişirken, altta bulunan göğüs kası da gelişerek göğsün hacim kazanmasını sağlar.

İncline Dumbbell Fly

Üst Göğüs kaslarının gelişmesi için, göğüs hareketleri ile Up Pectoralis major kas gurubunun çalıştırması için oldukça etkili bir egzersizdir. Ayrıca sıkıştırma egzersizi olduğundan İncline dumbbell fly ile daha derinlemesine bir göğüs aralığı elde edebilirsiniz.

Cable Crossover

Cable Crossover hareketi, göğüs kaslarınızı germek, hareket aralığını artırmak ve göğüs kaslarını geliştirmek için mükemmel bir egzersizdir. 3 tür hareket vardır. Bu türler, istasyonu nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişir. Makara sisteminde, kabloları çekme yönünüz ve ipi bağladığınız yükseklik, göğüs kaslarınızın üst, orta ve alt kısımlarını ayrı ayrı hedeflemenize olanak tanır.

Pectoral Göğüs Kaslarını Esnetme Egzersizleri